Düzköy

  • 19 Ocak 2015
  • 3.639 kez görüntülendi.
Düzköy

Düzköy
Trabzon iline bağlı olan Düzköy’ün eski ismi Haçka Köyü’dür. Trabzon ilinin güneybatısında yer alan Düzköy ilçesinin kuzeyinde Akçaabat, Çarşıbaşı, kuzey batısında Vakfıkebir, batı güney batısında Tonya, doğu ve güney doğusunda Maçka ilçeleri bulunur. Düzköy Karadeniz sahilinden 27 km güneyde ve Trabzon iline 40 km kara yolu ile bağlanmaktadır.Düzköy 0

Doğu Karadeniz dağlarının ortasında yer alan Kalkanlı dağlık kesiminin batı kesiminin kuzeye bakan yamaçlarında yer alan Düzköy denizden 750m yükseklikte, kuzeydoğu güneybatı yönünde ve kuzey batıya yelpaze gibi açılan vadinin yamaçlarına yerleşmiştir.

Düzköy 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsü kazanmış, resmi kurum ve kuruluşların yavaş yavaş yapılanması bölgenin çehresini değiştirmekte ve geliştirmektedir. Yörede Kale deresi adıyla bilinen Söğütlü deresinin yukarı bölümünün yamaçlarına kurulan yerleşim yerlerinde halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Düzköy 1

Kendine has coğrafya ve iklime sahip olan ilçemizin zengin yaşam kültürü içindeki yayla yaşantısı çok önemli yer tutar. Düzköy Yaylaları, tüm dünyanın giderek daha fazla birbirine benzemeye başladığı yeni bin yılda geçmişten gelen ve tadı yaşandıkça fark edilen; otantik yaşama biçimi olarak kuşatıcı ve farklı yaylalardır.

Yaylalar bakir tabiatın kirlenmemiş havasını; billur gibi soğuk suları; yazın en sıcak günlerde bile ferahlatıcı serinliği; büyüleyici güzellikte manzaraları; hormonsuz ve dalında yavaş yavaş olgunlaşan bitkileri; tabiat ortamlarında yetişen hayvanlardan elde edilen ve yapılan gıdaları da sunarlar.Düzköy Çal Magarası 0
Rengârenk kır çiçekleri, dağ çayırları ile kaplı olan Karadeniz Bölgesindeki yaylalarımızın çevresi genellikle ladin türü çam ağaçlarıyla kaplıdır. İlçemizin sahip olduğu yeşillikleri sadece bol yağmuruna değil nemli ve sisli havasına da borçludur. Sahil şeridindeki şehirlerde yüksek nem ve sisli hava yükseklere çıkıldıkça özellikle ilçemizde yerini pırıl pırıl bir güneşe, bol oksijenli tertemiz havaya bırakır.

İlçede yaylaya doğru yükseldikçe bitki örtüsü genel olarak köknar, ladin, sarıçam, sedir, kayın, meşe, karaağaç, gürgen, kızılağaç ve yabani fındık gibi ağaç türleri ile orman gülü ve yabani açelya gibi binlerce kır çiçeği ile kaplıdır.
Yöre doğal güzellikleri bakımından çok güzeldir.

Düzköy Yaylası turizme elverişli gezilebilecek ve kamp yapılabilecek duruma gelmiştir. Karadeniz Bölgesinin en güzel yaylalarından birisidir. Soğuk suları, temiz havası ve doğal güzelliği ile piknik yapılmaya elverişlidir. Haçkalı Hoca Baba türbesi yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bunun dışında özellikle Çal Mağarası ile yayla şenlikleri ilçe turizmine büyük katkı sağlamaktadır.Düzköy Çal Magarası
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akmakta olup, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunmaktadır. Çal mağarası Trabzon İli Düzköy İlçesi’nin 5 km. güney batısında denizden 1050 metre yüksekte Çalköy Beldesi içerisinde yer almaktadır. Mağara girişi Çal köyünden Çayırbağı köyüne giden sabitleştirilmiş yolun 1.kilometresinde Kulaklık Deresi üzerinde bulunmaktadır. Çal Mağarası bir yeraltı su kanalıdır. Mağaranın girişi geniş olmakla birlikte giderek daralmakta belli bir uzaklıktan sonra genişlik l m. kadar düşmektedir. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik göstermek¬tedir. Girişten sonra 200 m.’ de iki kola ayrılmaktadır sola ayrılan kol yaklaşık 125 m. uzunluktadır. Bu kolun sonundaki odada dolinden gelen suyun aktığı bir baca vardır. Sağ kolun ulaşılabilen kısmı yaklaşık 300 m. ‘dir. Bu kolun yaklaşık 60m.’sinde küçük bir göl ve çağlayan yer almaktadır. Mağaranın içindeki yeraltı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişmek¬tedir. Derinlik kısmı mevsimlerde 25-30cm, arasında değişken yağışlı mevsim¬lerde 50- 75 cm. varmaktadır. Mağara içinde, dış atmosfere dolinlerle olan irtibat nedeniyle rahat bir hava hareketi vardır. Girişte kuru olan mağara atmosferinin nemi iç kısımlarda bir miktar artmaktadır. Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzen¬lemeler yapılarak turizme açılmıştır. 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirilmiştir. Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan kararlar ile Düzköy ilçesi, Çal Mahallesi’nde bulunan Çal Mağarası koruma altına alınacaktır. Doğal oluşum olması ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan Çal Mağarası’nın ve Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun almış olduğu bu kararlar neticesinde; Düzköy İlçesi, Çal Mahallesinde bulunan Çal Mağarası’nın Tabiat Varlığı olarak Doğal Sit Alanı olarak tescillenmesi ile ilgili önemli bir adım atılmış oldu.

İlçemizin doğal güzelliklerinden biri olan Şahinkaya, Çayırbağı Beldesinde bulunmaktadır. Uzaktan bakılınca bir kaleyi andırmaktadır. Eteklerinde çam ormanlarıyla kaplıdır. Doğankaya Mahallesi, Gülcena Mahallesi ve bu mahallelerin mezralarıyla sarılıdır. Bu doğa harikası kaya üzerinde yırtıcı kuşlardan doğan ve şahinler yuva yaptığı için buraya Şahinkaya denildiği gibi Doğankaya da denilmektedir. Doğankaya Mahallesi de adını bu taştan almıştır.
Dağlarla çevrili bölge, dört mevsim ılıman ve çok yağışlı bir iklime sahiptir. Yaylalar bu yüksek dağ dizilerinin eteklerinde kurulmuşlardır. Yaylalar; dağlar üzerinde, değişik çiçekler ve ağaçlarla süslü ormanlar arasında yer alırlar.

Bölgedeki köyler dağlardan denize doğru inen akarsuların vadilerinde kurulmuşlardır. Köylerde bulundukları coğrafi konuma göre tarım ve hayvancılık yapılır. Haziran ayının ilk haftasında yaylalara göç edilir.

Yeşil yaylalar; türlü çiçeklerle bezeli, kelebeklerin uçuştuğu çayırlara, cana can katan soğuk sulara, türlü ağaçlarla donanmış ormanlara sahiptir. Bilinçsizce kullanılan ormanlarımız, son dönemlerde koruma altına alınmıştır. Ormanlarda, otlaklarda kuş sesleri, koyun-kuzu meleyişleri insanı büyüleyici özelliktedir. Günün her saati yayla bir başka tarif edilmez güzeldir.
Yayla; ormanı, otlağı ve yerleşim alanını içine alan bir bütündür. Yayla hayatı belli işleri yapmayı gerektirir. Yaylada patates, lahana, marul ve soğan gibi tarım ürünleri ekimi yapılır. İneklerde sağılan sütten peynir, yağ ve çökelek elde edilir. Bazı aileler arı kovanlarını, tavuklarını da yaylaya götürürler. Elde edilen ürünlerin bir kısmı satılır, bir kısmı tüketilir. Bir kısmı da kışa saklanır. Bu tür ekonomik faaliyetlerin yanı sıra kış için ot ve yakacak odun da hazırlanır.
Yaylalar, coğrafyanın bu şartlarına rağmen; serin havası, soğuk suları, yeşil çimenleri ile her zaman sevilmiştir.

Yaylalarda halkın ihtiyaçlarını sağlayacak dükkânlar ve kahveler de bulunur. İbadet edebilmek için birbirinden güzel camiler bulunur. Haçkalı Hoca Baba Camii buna en güzel örnektir.
Eskiden beri yaylalarda yapılan büyük şenlikler, toplantılar, “ dernekler” aynı heyecan ve güzellikte devam etmektedir. Bu derneklerin ilk kuruluş tarihleri yüzyıllarca eskiye gitmekte ve efsaneleşmiş bulunmaktadır. Günümüzde daha çok eğlence şeklinde yaşatılan bu derneklerden birçoğu hala devam etmektedir.

Düzköy Yaylası, Düzköy ilçemizden 9 km güneye doğru asfalt yolla bu yaylamıza ulaşılmaktadır. 1.784 m. Yükseklikte olan yaylamızda her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Düzköy Yayla Şenlikleri yapılmaktadır. Yaylada ayrı bir manevi değer katan Karadeniz Bölgesinin büyük evliyalarından Haçkalı Hoca Baba’nın Türbesi bulunmaktadır. Burada her yıl Düzköy Belediyesinin organize ettiği Haçkalı Hoca Babayı Anma etkinlikleri yapılmaktadır. Dini turizmin gelişmesinde önemli bir yer konumundadır. Düzköy Yaylasının bir diğer adı da Haçka Yaylasıdır. Haçka Yaylası denilince Haçkalı Hoca Baba akla gelmektedir. Öyleki bu yayla ile Haçkalı Hoca Baba bütünleşmiş durumdadır.

Serda Yaylası, Gökçeler Köyü tarafından kullanılmaktadır. Her yıl Eylül ayının ilk haftasında burada Serda Yayla şenlikleri yapılmaktadır. Ulaşım Akçaabat-Düzköy yolunun 20 inci kilometresinde batıya dönülerek 15 km. stabilize yolla gidilebilen yaylaya, yayla mevsiminde ticari taşıtlarla yolcu taşınmaktadır. 1946 metre yükseklikteki yayla bol oksijeni ile akciğer tedavisi görmüş hastaların tatil için tercih ettiği yerdir.

Hırsafa Yaylası, Çalköy Beldesi tarafından kullanılmaktadır.16.17.18 Temmuz tarihlerinde Hırsafa Yayla Şenlikleri yapılmaktadır. Bir süre ara verilen bu şenlik son yıllarda yeniden yapılmaya başlanmıştır.

Gürgendağ Yaylası, Gürgendağ Köyünün kullandığı bu yaylamız ilçe merkezine 14 km uzaklıktadır. Alazlı Yaylası, Maçka Yerlice Yaylası ve Düzköy Yaylasıyla çevrili bir bölgede bulunmaktadır.

Karaptal Yaylası, İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Düzköy Yaylasının Güneybatı tarafında yer alır. Bu yaylayı Alazlı Köyü ile Çayırbağı Beldesi ortaklaşa kullanmaktadır. Yaylanın adı Karaptal denilen tepede bulunan bir şehit mezarından almaktadır. Rivayete göre bugünkü Çayırbağı Yaylasının bulunduğu yerde Karaptal adlı tepenin yamacında bulanan şehit mezarı Kommenoslar döneminde oraları yurt edinen bir Türkmen beyinin mezarıdır. Kara Abdal adlı bu Türkmen beyi Kommenos’larla sürekli savaş halinde yaşamış, ölünce de yurt edindiği bu obaya gömülmüş ve bundan dolayı buraya Kara Abdal Yaylası adı verilmiştir. Daha sonra ilerleyen yıllarda bu ad değişerek Karaptal Yaylası olarak günümüze kadar gelmiştir. Daha önceleri ormanlık olan bu bölge zamanla ormanlık vasfını yitirmiştir. Karaptal Yayla Şenlikleri bu tepenin eteklerinde yapılmaktayken günümüzde köylüler tarafından şenlik alanı bölüşülmüş ve Karaptal Yayla Şenlikleri yapılamamaktadır.

Alazlı Yaylası, Alazlı Köyü halkının kullandığı bu yayla ilçe merkezinden 15 km uzaktadır. Keram Tepesi ve kayalıklarından başlayıp Karaptal Yaylası ve Gürgendağı Yaylası ile komşudur. Bu yaylada 27 ağustosta Çoban Derneği Yayla Şenliği yapılmaktadır.

Honefter Yaylası, Çayırbağı Beldesinin yayla olarak kullandığı bu yaylamız ilçe merkezine 17 km ve Düzköy yaylasına ise 5 km uzaktadır. Her yıl 20 Ağustos tarihinde burada Honefter Yayla Şenliği yapılmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ